Zamówienia poniżej 30000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie materiałów szkoleniowo-promocyjnych

przeznaczonych do realizacji zadania pn: Ekologicznie w Policji – kampania edukacji ekologicznej skierowana do policjantów i pracowników Policji województwa zachodniopomorskiego oraz członków ich rodzin, a także mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej.

Rozstrzygnięcie

Zaproszenie do złożenia oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

Logotypy