Dostawa wyposażenia dla OPP w Szczecinie - Zamówienia poniżej 30000 euro - Policja Zachodniopomorska

Zamówienia poniżej 30000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa wyposażenia dla OPP w Szczecinie

wg projektu pn. "Szkolenia oraz doposażenie policjantów OPP w Szczecinie w specjlistyczny sprzęt i środki techniczne dla realizacji zadań w zakresie zapewnienia porządku publicznego w czasie katastrof naturalnych i awarii technicznych na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Rozstrzygnięcie

Zaproszenie do złożenia oferty

Opis przedmiotu zamówienia