Zakup dwóch koni służbowych - Zamówienia poniżej 30000 euro - Policja Zachodniopomorska

Zamówienia poniżej 30000 euro

Zakup dwóch koni służbowych

Zaproszenie do złożenia oferty

Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1

Formularz ofertowy - zał. 2

Wzór umowy - zał. 3

zał. 4

zał. 5