Fundusze unijne poniżej 30000 euro

Usługa gastronomiczna w formie całodziennego wyżywienia

projekt pn. projektu pn. „Polsko – niemiecka współpraca regionalna w zakresie budowania wizerunku Policji - intensyfikacja współpracy jednostek Policji w zakresie komunikacji społecznej II

Ogłoszenie

Formularz Kalkulacji cenowej

Oferta cenowa

Wzór umowy

Oświadczenie