Fundusze unijne poniżej 30000 euro

Organizacja szkoleń w zakresie logistyki oraz przeprowadzenie w formie warsztatowej

w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego"

Zapytanie ofertowe