Aktualności SEiRP

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW SEiRP KOŁA MIEJSKIEGO W SZCZECINIE

20 marca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła Miejskiego w Szczecinie.

Obrady prowadził Prezes Koła Miejskiego SEiRP w Szczecinie Ireneusz Koczan, który serdecznie powitał zebranych, przedstawił następujący porządek obrad i zaproponował na przewodniczącego zebrania Waldemara Świeciak:

1.Otwarcie zebrania i jego zatwierdzenie.

2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowej.

3.Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła Miejskiego SEiRP w Szczecinie za 2018 rok oraz Plan na 2019 r.

4.Sprawozdanie finansowe Koła za 2018r., Plan Finansowy na 2019 (przedstawiła skarbnik Koła Mirosława Pawińska).

5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ze swej działalności oraz ocena działalności Zarządu Koła za 2018(przedstawiła Danuta Leszczyńska).

6.Dyskusja i podjęcie Uchwał (przewodnicząca Uchwał i Wniosków Barbara Jach-Gozdek prezentowała podjęte Uchwały, które zostały jednomyślnie zatwierdzone).

7.Sprawy różne i informacje organizacyjne.

Obecnie Koło Miejskie SEiRP w Szczecinie liczy 362 członków (19 nowych członków przybyło, natomiast 31 skreślono).

Zarząd Koła Miejskiego SEiRP w Szczecinie prowadzi działalność zgodnie z planem i ze statutem Stowarzyszenia.

Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli.

Podjęto Uchwałę o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych RODO – https://www.giodo.gov.pl/569/927

Członkowie Komisji Socjalnej wyjaśniali zasady przyznawania zapomóg. Składka członkowska za 2019 rok wynosi 50,oo zł rocznie i należy ją wpłacić do 30 czerwca 2019 r. Dla członków w wieku 80-89 lat oraz represjonowanych z emeryturą poniżej 1.000 zł wynosi ona 30,oo zł Członkowie Seniorzy 90 lat i więcej są zwolnieni z opłaty członkowskiej.

Składkę można wpłacić w biurze Stowarzyszenia lub na konto bankowe Koła Miejskiego SEiRP w Szczecinie:

74 1500 1722 1217 2008 4908 0000

 

 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9