Aktualności

Instruktażowe warsztaty na temat przeciwdziałania stosowaniu tortur

Zakaz stosowania tortur oraz nieludzkiego, poniżającego traktowania albo karania ma w Polsce charakter absolutny i bezwzględny. W europejskim systemie ochrony praw człowieka zagadnienie to reguluje przede wszystkim Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, która została podpisana przez Polskę w 1991 r., zaś weszła w życie w 1993 r.

Artykuł 3 Konwencji jednoznacznie określa, że nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu chroniąc tym samym jedną z podstawowych wartości demokratycznego społeczeństwa. Wyjątki i odstępstwa nawet w przypadku wojny lub innego niebezpieczeństwa publicznego nie są przewidziane. Oznacza to, że zakaz obowiązuje nawet w najcięższych sytuacjach, jak walka z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Użycie siły wobec drugiej osoby możliwe jest jedynie w niektórych sytuacjach  ściśle określonych w przepisach prawnych. Natomiast każde użycie siły, które wykracza poza ścisłą konieczność, narusza ludzką godność i stanowi naruszenie art. 3 Konwencji.


Przedstawienie powyższego zagadnienia było celem szkolenia, które odbyło się 4 kwietnia bieżącego roku w KWP w Szczecinie. Uczestnikami byli przedstawiciele komend miejskich i powiatowych Policji woj. zachodniopomorskiego. Przedmiotowe zajęcia były jednym ze szkoleń zamykających już cykl spotkań przewidzianych na lata 2017 – 2019 w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie przeciwdziałania stosowaniu tortur.  

 

podinsp. Elżbieta Szatanik

  • warsztaty
  • szkolenie
  • szkolenie