Dzień Praw Człowieka w Policji - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Dzień Praw Człowieka w Policji

Na dzień 10 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Obchodzony jest w rocznicę podpisania w 1948 roku przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która stanowi podstawę międzynarodowych aktów prawnych chroniących prawa człowieka. Dzień ten ustanowiony został decyzją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1950 roku.

Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas wynikające z samego faktu bycia człowiekiem. Źródłem wszystkich praw i wolności jest godność każdego człowieka. Są takie same dla każdego człowieka niezależnie od wyznawanych wartości, poglądów czy religii, istnieją niezależnie od woli władzy czy przepisów prawa, żadna władza nie może nam ich odebrać, nie można się ich zrzec, istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią dowolnie regulowane, posiadamy je z racji godności osobowej, człowieczeństwa, a nie z powodu czyjejś decyzji czy nadania, wszystkie stanowią integralną i współzależną całość.

Podmiotem praw człowieka jest zazwyczaj jednostka, ponieważ przysługują one indywidualnie każdemu z nas. Są to prawa podstawowe i dają możliwość korzystania z wszelkich innych praw, dlatego ich przestrzeganie powinno być gwarantowane i chronione przez państwo.

Jak co roku w Tygodniu Praw Człowieka policjanci garnizonu zachodniopomorskiego prowadzić będą zintensyfikowane działania promujące konieczność przestrzegania tych praw. 10 grudnia br. w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie odbędzie się ocena prac nadesłanych w ramach konkursu plastyczno-multimedialnego dla uczniów i przedszkolaków pn. "Tolerancja - jestem na TAK". Ponadto w szkołach i przedszkolach profilaktycy komend miejskich i powiatowych realizować będą spotkania z dziećmi pt. "Inny, a jednak taki sam" (w ramach modułu projektu pt. "Edukacja dla dialogu międzykulturowego w województwie zachodniopomorskim").

Przez cały Międzynarodowy Tydzień Praw Człowieka pełniony będzie dyżur Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Szczecinie w pokoju 215 (ul. Małopolska 47), w ramach tzw. „Dni Otwartych” w godz. poniedziałek: 8.30 – 17.30 oraz wtorek – czwartek w godz. 8.00 – 16.00. Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka zaprasza policjantów i pracowników Policji na konsultacje i rozmowy w obszarze dyskryminacji, mobbingu, etyki zawodowej policjanta, profilaktyki tortur oraz przeciwdziałania przestępstwom motywowanym uprzedzeniami.