Szkolenie z Pełnomocnikiem do spraw Ochrony Praw Człowieka - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Szkolenie z Pełnomocnikiem do spraw Ochrony Praw Człowieka

W trakcie odprawy służbowej z oficerami prasowymi Komendantów Miejskich i Powiatowych woj. zachodniopomorskiego, pilotażowo, zrealizowany został program doskonalenia zawodowego w zakresie przeciwdziałania stosowaniu tortur.

Głównym celem przedmiotowego szkolenia które odbyło się w dniu 29 września b.r jest potrzeba stałego utrwalania w środowisku policyjnym szacunku do drugiego człowieka oraz respektowania jego godności i traktowania wolnego od tortur, czy też nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Niezmiernie ważne jest też zachowanie etycznych postaw funkcjonariuszy w codziennej służbie na rzecz społeczeństwa. Szkolenie realizowane było przez pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i psychologa policyjnego.

Opr . podinsp. Elżbieta Szatanik