Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie - Kontakt - Policja Zachodniopomorska

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

Telefoniczne Centrum Informacji KWP w Szczecinie 91-82-11-900,

fax. 91-82-11-559

e-mail: policja@sc.policja.gov.pl