Wykaz lekarzy i psychologów - Pozwolenia na broń - Policja Zachodniopomorska

Pozwolenia na broń

Wykaz lekarzy i psychologów

      Wykaz lekarzy, o których mowa w art. 15 b ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

      Wykaz psychologów , o których mowa w art. 15 c ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji.