Struktura i zadania - Sztab Policji - Policja Zachodniopomorska

Sztab Policji

Struktura i zadania

Struktura organizacyjna Sztabu Policji

 

 1. Zespół Operacji Policyjnych (tel. 91-82-18-040/18-041/18-042/18-043/18-044/18-045)
  - Koordynator ds. negocjacji policyjnych (tel. 91-82-18-041)
  - Koordynator ds. nieetatowych grup rozpoznawania minersko pirotechnicznego (tel. 91-82-18-045)
  - Koordynator ds. bezzałogowych statków powietrznych (tel. 91-82-18-040)
 2. - Starszy Technik ds. obsługi systemów PRIM, SESPOL (tel. 91-82-18-033)
 3. Zespół Służby Dyżurnej (tel. 091-82-18-030/31/32)
 4. Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego  (tel. 091-82-15-850/18-051/18-052)
 5. Sekcja Lotnictwa Policyjnego (tel. 091-82-15-858)
   

Do zadań Sztabu Policji KWP w Szczecinie między innymi należy:

 

 1. bieżące monitorowanie i koordynowanie działań policyjnych na terenie województwa związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 2. gromadzenie i analizowanie informacji o bieżących zdarzeniach na terenie województwa w celu podejmowania skutecznych przedsięwzięć służących ich zapobieganiu i eliminowaniu,
 3. rozpoznawanie i ocena zagrożeń związanych z  imprezami  masowymi, zgromadzeniami publicznymi, akcjami protestacyjnymi oraz wizytami osób podlegających szczególnej ochronie,
 4. przygotowywanie i koordynowanie działań policyjnych związanych z wykonywaniem zadań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, w tym klęsk żywiołowych i stanach nadzwyczajnych oraz katastrof naturalnych,
 5. prowadzenie i analiza Policyjnego Rejestru Imprez Masowych,
 6. wspomaganie i realizacji zadań prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji województwa przy wykorzystaniu lotnictwa policyjnego,
 7. organizowanie, nadzorowanie, koordynowanie systemu negocjacji policyjnych.