Mapy wypadków drogowych

Mapa wypadków drogowych w 2015 r. - woj. zachodniopomorskie

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie stworzyli mapę wypadków drogowych do jakich doszło w 2015 roku na zachodniopomorskich drogach. Jest to mapa na której można zobaczyć gdzie, kiedy i do jakich wypadków dochodziło w minionym roku - wystarczy najechać na zaznaczony punkt i go zaznaczyć a na ekranie pokaże się informacja dotycząca zdarzenia drogowego.

Dzięki temu w szybki i dostępny sposób można sprawdzić gdzie należy zwracać szczególną uwagę podczas poruszania się po drodze.

Objaśnienia i legenda na powiększonej mapie

Jednocześnie warto zaznaczyć, że w minionym roku dzięki pracy policjantów ograniczono liczbę wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych.

Mniejsza liczba zdarzeń na zachodniopomorskich drogach to niewątpliwie wypadkowa szeregu działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania te prowadzone są przez różne podmioty administracji publicznej, samorządowej, czy organizacje pozarządowe.

Nie sposób pominąć jednak roli Policji i funkcjonariuszy ruchu drogowego, odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na drogach. Warto jest też wyraźnie podkreślić, że mimo dokonujących się zmian na zachodniopomorskich drogach (bezpieczniejsze drogi, bezpieczniejsze pojazdy, zmiana prawa) w dalszym ciągu to zachowanie człowieka - kierowcy ma największy wpływ zaistnienie wypadku. Tym samym nieodzowny jest nadzór na drogach oraz skuteczne eliminowanie występujących zagrożeń, w tym egzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Wzrost bezpieczeństwa na drogach to nie tylko prewencyjne oddziaływanie, ale także przełożenie na wzrost aktywności w wybranych obszarach. Prewencyjne kontrole stanu trzeźwości stały się dziś rzeczą powszechną, z którą liczy się każdy kierowca. Działania ukierunkowane na egzekwowanie obowiązujących limitów prędkości (zatrzymywanie praw jazdy za przekroczenia o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym) sprawiają że bezpieczeństwo na drogach z roku na rok się poprawia.

Warto też podkreślić działania profilaktyczne policjantów dzięki którym funkcjonariusze pokazują i angażują różne środowiska do aktywności w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dzięki kompleksowym i jednolitym działaniom policjantów z ruchu drogowego miniony rok pokazał, że  bezpieczeństwo w ruchu drogowym wzrasta.

W 2015 roku na zachodniopomorskich drogach doszło do 1280 wypadków tj o 141 mniej niż w roku 2014. Również ofiar śmiertelnych było mniej niż w 2014 (2015-124 ofiary , 2014-147 ofiary), również liczba rannych spadła i tak w 2015 było 1451 a w 2014 roku 1721(mniej o 270).

 

kom. Przemysław Kimon