Program "Ekologicznie na dwóch kółkach" - Ekologicznie na dwóch kółkach - Policja Zachodniopomorska

Ekologicznie na dwóch kółkach

Program "Ekologicznie na dwóch kółkach"

"EKOLOGICZNIE NA DWÓCH KÓŁKACH" to kolejna kampania zachodniopomorskiej drogówki, w której zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym połączone zostały z edukacją ekologiczną uczestników ruchu drogowego.

 • 1 Ulotka - strona 1
  1
 • 2 Ulotka - strona 2
  2

Celem projektu "EKOLOGICZNIE NA DWÓCH KÓŁKACH" jest promocja jednośladów oraz edukacja ekologiczna uczestników ruchu drogowego.
Ponadto, podobnie jak w poprzednich edycjach projektu "EKOLOGICZNIE NA DWÓCH KÓŁKACH", policjanci zachodniopomorskiej drogówki prowadzą kampanię edukacyjną skierowaną m.in. do dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych rowerzystów z terenu woj. zachodniopomorskiego.

W ramach projektu wydano publikacje dla rowerzystów. Zakupione zostały również elementy odblaskowe, które przekazywane będą rowerzystom m.in. podczas festynów i innych imprez plenerowych. Dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego przygotowane zostały m.in. quizy edukacyjne oraz poradniki rowerowe. Ogłoszono także konkurs na komiks promujący jazdę na rowerze.


W trakcie kampanii zorganizowane zostaną również szkolenia dla służb dbających o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu i nauczycieli. Podczas spotkań omówione zostaną m.in. założenia kampanii, stan bezpieczeństwa na drogach naszego regionu oraz zagadnienia związane z infrastrukturą rowerową w naszym regionie.

Cele programu:

 • promowanie rowerów, jako "czystych ekologicznie" środków transportu,
 • promowanie ekologicznych zachowań wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego,
 • podniesienie świadomości i wiedzy z zakresu ekologii oraz ruchu drogowego wśród dorosłych oraz dzieci i młodzieży szkolnej,
 • wzbudzenie zainteresowania ekologią w ruchu drogowym wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego,
 • edukacja uczestników ruchu drogowego w celu zapobiegania wypadkom drogowym,
 • budowanie pozytywnego wizerunku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Policji zachodniopomorskiej.

Partnerzy, realizatorzy programu:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

Adresaci programu:

 • rowerzyści,
 • dzieci i młodzież szkolna,
 • policjanci, strażnicy miejscy, nauczyciele woj. zachodniopomorskiego.

Obszar działania:

 • województwo zachodniopomorskie.

                         Poradnik rowerowy (pdf)