Ekologicznie na dwóch kółkach

Ekologicznie na dwóch kółkach 2018 - program

"Ekologicznie na dwóch kółkach" to przedsięwzięcie policji zachodniopomorskiej, gdzie policjanci drogówki z naszego województwa uczestniczą w kampanii promującej bezpieczeństwo w ruchu drogowym połączone z edukacją ekologiczną uczestników ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów.

Głównym celem kampanii „Ekologicznie na dwóch kółkach” jest promocja ekologicznych środków transportu oraz edukacja ekologiczna zachodniopomorskich rowerzystów i kierowców pojazdów silnikowych.

Adresatami projektu będą zarówno rowerzyści, piesi jak i kierowcy pojazdów silnikowych.
W ramach kampanii policjanci komend miejskich i powiatowych naszego województwa przekazują rowerzystom materiały edukacyjne i elementy odblaskowe promujące kampanię.

Założenia kampanii omawiane są podczas spotkań profilaktycznych m.in. w placówkach oświatowych oraz podczas wszelkich imprez plenerowych promujących bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Elementy odblaskowe oraz akcesoria rowerowe przekazane zostały już do wszystkich jednostek terenowych zachodniopomorskiej Policji. W tym roku Mobilne miasteczko rowerowe pilotażowo trafiło do KPP w Szczecinku.

W ramach programu zorganizowano szkolenia dla służb realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podczas spotkań omówiono między innymi założenia do kampanii, przedstawiono stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa oraz informacje dotyczącą infrastruktury rowerowej w naszym regionie.

Cele programu:

  • Promowanie ekologicznych środków transportu i bezpiecznych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego.

  • Podniesienie świadomości i wiedzy z zakresu ekologii oraz ruchu drogowego wśród niechronionych uczestników ruchu.

  • Zachęcanie mieszkańców województwa do bezpiecznego spędzania czasu wolnego: wycieczek rowerowych, a tym samym wzbudzenie zainteresowania dbałością o stan środowiska.

  • Budowanie pozytywnego wizerunku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zachodniopomorskiej Policji.

  • Zapobieganie wypadkom drogowym z udziałem rowerzystów.

Partnerzy, realizatorzy programu:

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

  • Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

Adresaci programu oraz przewidywana liczba uczestników:

  • Rowerzyści i kierujący pojazdami silnikowymi z terenu woj. zachodniopomorskiego.

  • ponad 10 000 osób z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz osób czasowo przebywających na terenie naszego województwa.

Obszar działania:

  • województwo zachodniopomorskie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zagrożonych potrąceniami rowerzystów.