Sprawdzanie punktów karnych w jednostkach Policji - Dla kierowców - Policja Zachodniopomorska

Dla kierowców

Sprawdzanie punktów karnych w jednostkach Policji

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 488), osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji, ostatecznych i tymczasowych, dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom.

Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w każdej jednostce organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne.

Jeśli zatem chcesz sprawdzić ile punktów karnych za popełnione wykroczenia drogowe figuruje na Twoim koncie - zgłoś się osobiście do jednostki Policji z aktualnym dokumentem tożsamości.