Sprawdzanie punktów karnych w jednostkach Policji - Dla kierowców - Policja Zachodniopomorska

Dla kierowców

Sprawdzanie punktów karnych w jednostkach Policji

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji, ostatecznych i tymczasowych, dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w każdej jednostce organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne.

Jeśli zatem chcesz sprawdzić ilość zgromadzonych na Twoim koncie punktów karnych za popełnione wykroczenia drogowe- zgłoś się osobiście do jednostki Policji z aktualnym dokumentem tożsamości.

Zachodniopomorska policja wyjaśnia, że punkty za popełnione wykroczenie drogowe ulegają przedawnieniu dopiero, jeżeli od dnia popełnienia wykroczenia upłynie jeden rok.