Działania "drogówki" w zachodniopomorskim - Aktualności Ruchu Drogowego - Policja Zachodniopomorska

Aktualności Ruchu Drogowego

Działania "drogówki" w zachodniopomorskim

Dzisiaj w województwie zachodniopomorskim a tym samym na terenie powiatu stargardzkiego trwają działania pk. “Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego”.

Celem działań jest optymalne zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych najbardziej obciążonych ruchem oraz ryzykiem powstania wypadku drogowego. Funkcjonariusze podczas służby reagować będą stanowczo na wykroczenia dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości jak również na przewinienia popełniane przez kierujących wobec pieszych jak i samych pieszych.

 

Wykroczenia popełniane przez pieszych to między innymi przechodzenie w miejscach niedozwolonych, przy czerwonym świetle, jak również wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd.

Do wykroczeń popełnianych przez kierujących wobec pieszych niewątpliwie zaliczyć należy omijanie pieszych na przejściu dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściu dla pieszych.

Podczas działań funkcjonariusze ruchu drogowego dokonują pomiaru predkości za pomocą ręcznych mierników, a także dynamicznie za pomocą radiowozów nieoznakowanych wyposażonych w wideorejestratory.

 

Policjanci stargardzkiej drogówki prowadzą szereg działań uświadamiających pieszych i kierowców o zagrożeniuach jakie niesie za sobą niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym apelujemy i przypominamy pieszym

poruszającym się po drodze po zmierzchu nie tylko o obowiązku, ale również o konieczności używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.
 

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na naszych drogach zależy przede wszystkim od nas samych i znajomości przepisów ruchu drogowego, dlatego funkcjonariusze stanowczo reagują na wykroczenia, które nieść mogą za sobą groźne w skutkach zdarzenia .

Ta zasada dotyczy zarówno kierowców, motocyklistów, pieszych i rowerzystów. Działania takie zmierzają do ograniczenia liczby wypadków drogowych i ofiar na drogach.


 


 

st. asp. Krzysztof Wojsznarowicz IK