Niechronieni pod ochroną - Aktualności Ruchu Drogowego - Policja Zachodniopomorska

Aktualności Ruchu Drogowego

Niechronieni pod ochroną

Wypadki z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego to szczególna kategoria zdarzeń drogowych. Jak sama nazwa wskazuje „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego” w „starciu” z pędzącym samochodem nie ma szans, nie posiada żadnych systemów bezpieczeństwa , które pozwoliłyby mu zminimalizować skutki ewentualnego wypadku. Policjanci szczecińskiej drogówki więc po raz kolejny wzięli pod lupę zachowanie pieszych i kierujących , zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych.

Zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym zarówno pieszy przechodzący przez jezdnię, jak i kierujący pojazdem , zbliżając się do przejścia dla pieszych , jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.


Dlatego tak ważne jest by każdy z uczestników ruchu drogowego stosował się do podstawowych zasad bezpieczeństwa i nie bagatelizował tak dobrze znanych wszystkim zasad ruchu drogowego. Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych to przede wszystkim nieostrożne wejście na jezdnię, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, czy też wejście na jezdnię zza pojazdu. Często tłumaczymy wszystkie te wykroczenia pośpiechem, pamiętajmy jednak, że pieszy to niechroniony uczestnik ruchu drogowego i chwila nieuwagi może skończyć się dla niego  tragicznie.

Wśród najczęściej popełnianych błędów przez kierujących jest nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie na przejściu oraz ominięcie pojazdu, który zatrzymał się w celu udzielenia pierwszeństwa pieszemu. Są to wykroczenia , które mają realny wpływ na bezpieczeństwo pieszego i zagrożone są wysoką karą grzywny oraz 10 punktami karnymi.

Policjanci szczecińskiej drogówki w ciągu ostatnich kilku dni prowadzili działania m.in. w rejonie ul. Kolorowych Domów, ul. 26-go Kwietnia. Rozmawiali z pieszy i zmotoryzowanymi uczestnikami ruchu. Przypominali jak ważne jest , aby pieszy dochodzący do przejścia „miał oczy dookoła głowy” i obserwował uważnie zachowanie kierowców.


Dodatkowo funkcjonariusze rozdawali elementy odblaskowe, nie tylko po to, aby przypomnieć jak ważne jest bycie widocznym na drodze, ale zwłaszcza, po to, by przypomnieć niechronionym uczestnikom ruchu, że bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą i zależy od wszystkich użytkowników drogi.


st. asp. Kucharska Marta/AG

  • Niechronieni pod ochroną
  • Niechronieni pod ochroną
  • Niechronieni pod ochroną
  • Niechronieni pod ochroną