Mniej wypadków, zabitych i rannych na drogach - Aktualności Ruchu Drogowego - Policja Zachodniopomorska

Aktualności Ruchu Drogowego

Mniej wypadków, zabitych i rannych na drogach

Zachodniopomorscy policjanci zajmujący się ruchem drogowym podsumowali minione półrocze w zakresie wypadków drogowych oraz liczby ofiar. Mniej wypadków i ich negatywnych następstw to efekt pracy policjantów, którzy każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem na naszych drogach.

Głównym zadaniem funkcjonariuszy zajmujących się ruchem drogowym jest dbanie o bezpieczeństwo na drodze, a celem  zmniejszenie liczby wypadków. Optymistyczne dane potwierdzają, że policyjne działania są skuteczne i prowadzą do ograniczenia liczby zdarzeń drogowych, a co za tym idzie ich negatywnych następstw.

Jak wynika z naszych danych w ciągu minionych 6 miesięcy na zachodniopomorskich drogach doszło do 526 wypadków, w których 52 osoby poniosły śmierć, a 597 zostało rannych. W porównaniu do pierwszego półrocza 2016r. odnotowano ponad  12 % spadek liczby wypadków drogowych, około 22,5 % spadek liczby zabitych i ponad 17 % spadek liczby rannych. W tym samym czasie 2016r. liczba wypadków drogowych wynosiła 601. W zdarzeniach tych 67 poniosło śmierć, a 720 zostało rannych.

W pierwszym półroczu tego roku odnotowano o 75 mniej wypadków niż w alternatywnym czasie ubiegłego roku. Dzięki temu zmniejszyła się liczba osób, które poniosły śmierć w tych zdarzeniach, bo odnotowano o 15 ofiar śmiertelnych mniej. Nastąpił też znaczny spadek rannych w wypadkach, w porównaniu do ubiegłorocznego półrocza odnotowano  o 123 osoby ranne mniej.

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, że bezpieczeństwo kierowców, pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego, poruszających się po zachodniopomorskim poprawia się.

Bezpośredni wpływ na tak znaczącą poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym miała codzienna praca policjantów, którzy dysponując coraz większą liczbą urządzeń, kontrolowali m.in. prędkość czy trzeźwość.  Również w minionym półroczu zwłaszcza  na drogi skierowana została jak największa liczba patroli i załóg w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach. Reagowaliśmy też na zgłoszenia poprzez KMZB i tam, gdzie były zastrzeżenia kierowaliśmy wnioski o poprawę infrastruktury bądź w razie konieczności podejmowaliśmy działania kontrolne.    Poprawie uległa też świadomość  kierowców oraz kultura jazdy.

Niewątpliwie nie bez znaczenie było również zaostrzenie sankcji karnych stosowanych wobec kierowców łamiących przepisy prawa oraz wprowadzenie nowych rozwiązań, dotyczących m.in. odbierania praw jazdy.

opr. podkom. Mirosława Rudzińska