Aktualności

Ponad trzy lata funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i blisko 40 tysięcy zweryfikowanych zgłoszeń

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje od 20 września 2016 r. i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Ten czas pozwolił Policji poznać opinie i oczekiwania użytkowników aplikacji. O skali popularności mapy świadczy fakt, że od chwili uruchomienia średnio w każdym miesiącu jest umieszczanych w niej około 1248 nowych zagrożeń. Zagrożenia są nanoszone w 27 kategoriach.

O tym, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest doskonałym narzędziem, które szybko i czytelnie pozwala wskazać zaobserwowany problem związany z bezpieczeństwem w różnych dziedzinach nikogo już nie trzeba przekonywać. Mieszkańcy naszego województwa chętnie korzystają z tej aplikacji, a to głównie za sprawą anonimowego i prostego sposobu informowania policjantów o problemach i zagrożeniach. Możliwość dodawania zdjęć i komentarzy jest dodatkowym udogodnieniem.

Od początku funkcjonowania KMZB do 31 maja 2020 roku umieszczonych na niej zostało 39.939 zagrożeń. Z naszych analiz wynika, że najczęściej zgłaszane są przypadki zdarzeń i interwencji tzw. „uciążliwych społecznie” min. dotyczących nieprawidłowego parkowania, przekraczania dozwolonej prędkości, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, niewłaściwej infrastruktury drogowej, używania środków odurzających, dzikich wysypisk śmieci, grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją , aktów wandalizmu, żebractwa, kłusownictwa, znęcania się nad zwierzętami, bezdomność, wypalania traw, dzikich kąpielisk i inne.

Ponad połowa zgłoszeń ( 56.5% ogółu) dotyczy zdarzeń z zakresu ruchu drogowego, poczucia zagrożenia osobistego ( 34,39 % ogółu ) oraz ochrony środowiska ( 9.21% ).

Przy odnotowanych blisko 40.000 zgłoszeń potwierdzonych zostało ponad połowę, a  ponad 46% z tych potwierdzonych  już zostało wyeliminowanych.

Policjanci potwierdzili 18926 umieszczonych na KMZB problemów, a 840 wpisów okazało się żartem lub pomyłką.

Najwięcej zgłoszonych zagrożeń potwierdzono w powiecie polickim ( 63,5 %), a najmniej w powiecie myśliborskim ( 36,9 %). W samym Szczecinie wprowadzono od początku działania aplikacji 13.453 zgłoszeń.

Eliminacją potwierdzonych zagrożeń zajmują się policjanci wszystkich komórek organizacyjnych – w zależności od rodzaju i kategorii zagrożenia. Dane zawarte w aplikacji wykorzystywane są w procesie planowania i organizacji służby patrolowej, obchodowej i służby na drodze.

Weryfikacja naniesionych zagrożeń polega na kilkukrotnym sprawdzeniu wskazanego miejsca, ze szczególnym uwzględnieniem dni tygodnia i pory dnia wskazanego przez mieszkańca oraz informacji zawartych w opisie zagrożenia.

O zagrożeniach potwierdzonych informowane są Straże Miejskie i Gminne oraz inne podmioty i instytucje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa.

Dzięki naniesionym przez mieszkańców naszego województwa problemów na KMZB i podjętych przez policję konkretnych działań wyeliminowano wiele zagrożeń min dotyczących:

  • niewłaściwego parkowania na ul. Garncarskiej w Kamieniu Pomorskim,

  • uszkodzonego pobocza na drodze wojewódzkiej nr 152 pomiędzy miejscowościami Bełtno - Klępczewo, poprawiono stan nawierzchni pasa drogowego,

  • poprawiono oznakowanie pionowe w miejscowości Sławoborze na drodze wojewódzkiej 162, uzupełniono znak pionowy D6 przejście dla pieszych,

  • w miejscowości Rzęśnica i na drodze W-152 ( osiedle wojskowe) w Świdwinie – poprzez wzmożone działania kontrolno – pomiarowe, wykroczenia przekraczania dozwolonej prędkości zostały wyeliminowane. Wskazywane przez społeczeństwo miejsce zagrożone w Rzęśnicy wpłynęło na zmianę dyslokacji służby i brak kolejnych naniesień.

  • nieprawidłowego parkowania w rejonie Aresztu Śledczego przy ul. Wolności i ul. Niedziałkowskiego w Choszcznie, na ul. Ogrodowej w Pełczycach, na ul. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim,

  • wyeliminowano zagrożenia związane z przekroczeniem prędkości w miejscowości Marcelino, miejscowości Przybrda, Biała i Drzonowo i na ul. Jana Pawła II w Gryfinie,

  • wyeliminowano zagrożenia dotyczącego „ spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym” na ul. Koszalińskiej i Warcisława IV w Szczecinku, ul. Złocieniecka w Drawsku Pomorskim, ul. Niepodległości w Wełtyniu.

  • wyeliminowano problem zgłaszanych dzikich wysypisk śmieci na terenie Kołobrzegu oraz na terenie Gryfina.

Pamiętajmy również o tym, że dzięki tej aplikacji możemy również pomagać. W katalogu dostępnych zagrożeń oprócz tych, które dotykają nas bezpośrednio, są również takie, które mogą mieć wpływ na zdrowie i życie innych osób.

Przypominamy także, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wejdź na stronę internetową Policji:

http://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/prewencja-i-profilaktyk/mapy/5975,Mapa-zagrozen-bezpieczenstwa.html


Zespół Prasowy KWP w Szczecinie


 


 

  • logo KMZB