Aktualności

Inspektor dr Piotr Ostrowski Pierwszym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

Komendant Główny Policji z dniem 1 czerwca 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie Inspektorowi dr Piotrowi Ostrowskiemu. Zmiana nastąpiła w związku z przejściem insp. Jarosława Pasterskiego do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Insp. dr Piotr Ostrowski w Policji pracuje od 1991 roku. Od 4 marca 2013 roku do 31 maja 2020 roku pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Jest odpowiedzialny za służbę prewencyjną.ZP KWP