Aktualności

Podinspektor Przemysław Domagała Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

Komendant Główny Policji z dniem 1 czerwca 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. kryminalnych podinsp. Przemysławowi Domagale.

Zmiana nastąpiła w związku z przejściem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosława Pasterskiego do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Podinsp. Przemysław Domagała pracę w Policji rozpoczął w 1996 roku w Gdańsku i do wczoraj jego służba związana była z tym miastem. Do 2004 roku służył w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku w pionie kryminalnym. Następnie przeszedł do Centralnego Biura Śledczego w Gdańsku. Poniżej, jedne z najważniejszych punktów jego pracy kierowniczej, w której ma doświadczenie od 2009 roku, kiedy to objął stanowisko Kierownika Sekcji dw. z Przestępczością Samochodową Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W 2014 roku został zastępcą naczelnika wydziału kryminalnego w tej jednostce. Dwa lata później powrócił do CBŚP w Gdańsku i objął stanowisko naczelnika zarządu. Przez całą swoją służbę związany jest z pracą w pionie kryminalnym

Podinsp. Przemysław Domagała ma 43 lata, ukończył Akademę Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.