Aktualności

Konferencja - „Działania służb kryminalnych i prewencyjnych w ochronie zabytków i restytucji dóbr kultury”

Z inicjatywy Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie w dniu 18 września 2019 r. w zamku w Pęzinie (pow. stargardzki) dr Marek Jasztal Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie uroczyście rozpoczął konferencje pn. „Działania służb kryminalnych i prewencyjnych w ochronie zabytków i restytucji dóbr kultury”. W spotkaniu uczestniczyli także inni przedstawiciele z Komendy Głównej Policji na czele z insp. Grzegorzem Napiórkowskim Zastępcą Dyrektora Biura Kryminalnego KGP.

Celem konferencji jest wypracowanie nowych metod w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom, restytucji skradzionych dzieł sztuki, zapoznanie się z przepisami karno-prawnej ochrony zabytków oraz metodami ich znakowania i dokumentowania na wypadek kradzieży. Warsztaty potrwają do 20 września 2019 roku.

W spotkaniu biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, policjanci zajmujących się odzyskiwaniem dzieł sztuki, policjanci koordynujący zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom w komendach wojewódzkich policji, przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Instytutu Muzealnictwa, Komendy Głównej Policji, służb konserwatorskich, oraz przedstawicieli środowisk uniwersyteckich, zajmujących się karno-prawną ochroną zabytków.

Konferencja objęta jest patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego. Organizatorem imprezy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

 

Opr. kom. dr Marek Łuczak

  • KONFERENCJA W PĘZINIIE
  • WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W SZCZECINIE
  • UCZESTNICY KONFERENCJI
  • W PAŁACU W PĘZINIE
  • UCZESTNICY KONFERENCJI