Bezpiecznie nad morze - trasy alternatywne - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Bezpiecznie nad morze - trasy alternatywne

W dniu 21 maja 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się spotkanie w ramach kampanii „Bezpieczne lato na drogach 2019”.

Zachodniopomorskie wybrzeże to w okresie wakacyjnym dla milionów turystów miejsce wypoczynku i baza rekreacyjna, a zadaniem Policji naszego garnizonu jest zapewnić odwiedzającym miejscowości nadmorskie jak najmniej kłopotliwe i bezpieczne dotarcie do celu. Jednak nadmierne natężenie ruchu na drogach w stosunku do ich przepustowości oraz liczne inwestycje i prace remontowe stanowią znaczne utrudnienia i powodują kilometrowe korki, szczególnie w letnie weekendy. Dlatego o przygotowaniu dróg wojewódzkich do rozpoczęcia sezonu letniego oraz ustanowieniu dróg alternatywnych prowadzących nad morze rozmawiali specjaliści z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym; przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, GDDKiA, dróg wojewódzkich, a także starostw powiatowych oraz innych instytucji związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.


Na spotkaniu dokonano również oceny i analizy stanu bezpieczeństwa na drogach województwa zachodniopomorskiego w 2018 roku, z której wnioski mają wyznaczać kierunki podejmowanych działań policyjnych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa.
Wzorem lat poprzednich, w trosce o to by podróż na wypoczynek przebiegła bezkolizyjnie i sprawnie przygotowano mapy drogowe z wyznaczonymi obowiązującymi trasami alternatywnymi, celem rozpowszechnienia najbardziej dogodnych możliwości dojazdu i powrotu z miejscowości nadmorskich.

Mapy zostały opracowane przez Komendę Wojewódzką Policji we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostradw Szczecinie oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji IPA Region Szczecin i zawierają również m.in. informacje o miejscach występowania zatorów drogowych, utrudnieniach w ruchu spowodowane robotami drogowymi, wykaz dróg w budowie, a także zaznaczone miejsca stacjonowania fotoradarów i miejsc obsługi podróżnych.


Na trasie pomiędzy Szczecinem a Gorzowem Wielkopolskim na terenie Miejsc Obsługi Podróżnych będą rozmieszczone bilboardy z mapami oraz rozdystrybuowane bezpłatne mapy w formie ulotek informacyjnych. Mapa z trasami alternatywnymi jest również dostępna na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, gdzie zachęcamy do zapoznania się z treścią i korzystania z wyznaczonych tras objazdowych, a czas stracony na stanie w korkach przeznaczyć na relaks nad polskim Bałtykiem.


post. Aleksandra Iwaniewicz

 

http://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/ruch-drogowy/bezpiecznie-nad-morze/4631,Mapa-tras-dojazdowych-i-powrotnych-z-miejscowosci-nadmorskich-sezon-2019.html