Nagrody dla Policjantów i Pracowników Policji - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Nagrody dla Policjantów i Pracowników Policji

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, w porozumieniu z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów i Pracowników Policji woj. zachodniopomorskiego, podjął decyzję o przekazaniu środków pieniężnych na nagrody motywacyjne dla policjantów i pracowników policji.

Środki własne KWP w Szczecinie oraz dodatkowe środki przekazane przez Komendanta Głównego Policji, trafią do dyspozycji kierowników poszczególnych jednostek w garnizonie zachodniopomorskim celem podziału ich dla funkcjonariuszy i pracowników policji. Wypłata środków nastąpi do końca 2018r.

 

ZP/MR