Tolerancja – jestem na TAK - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Tolerancja – jestem na TAK

„Inny, ale taki sam” to temat pilotażowego spotkania edukacyjnego. Policjantki z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji przeprowadziły spotkanie z uczniami klasy III Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie.

Podobne spotkania realizowane będą na terenie wszystkich komend miejskich i powiatowych woj. zachodniopomorskiego w ramach projektu pn. „Edukacja dla dialogu międzykulturowego w woj. zachodniopomorskim”.
Inicjatywa dofinansowana jest z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Koordynatorem działań w 2018 roku jest  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt opracowany i realizowany jest przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie.
Oprócz spotkań z dziećmi i młodzieżą nt. szacunku, tolerancji i praw człowieka, w ramach projektu realizowane są następujące przedsięwzięcia:
    • w dniach 27 i 28 listopada 2018 roku w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie trenerzy fundacji MultiOcalenie prowadzić będą „Warsztaty szkoleniowe w obszarze wielokulturowości oraz realizacji czynności procesowych z udziałem cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych”. W spotkaniach uczestniczyć będą policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie;
    • ponadto w placówkach oświatowych doświadczeni psycholodzy realizować będą warsztaty dla nauczycieli pn. ”Przeciwdziałanie agresji i mowie nienawiści wśród uczniów”;
    • w trakcie projektu będą prowadzone badania nad postawami społecznymi wobec zjawisk agresji, mowy nienawiści i przestępstwom z nienawiści;
    • zostanie rozdysponowany wśród społeczności naszego województwa informator nt. multikulturowości regionu zachodniopomorskiego;
    • w ramach tego przedsięwzięcia uczniowie szkół podstawowych i średnich zostali zaproszeni do udziału w konkursie plastyczno-multimedialnym pn.: „Tolerancja – jestem na TAK”.


podinsp. Elżbieta Szatanik/ZKS KMP

  • Tolerancja – jestem na TAK
  • Tolerancja – jestem na TAK
  • Tolerancja – jestem na TAK
  • Tolerancja – jestem na TAK