Oficerowie niemieckiej Policji z wizytą w KWP w Szczecinie - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Oficerowie niemieckiej Policji z wizytą w KWP w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie w ramach uzgodnień i uprawnień wynikających z umowy pomiędzy rządem RP a RFN dotyczących współpracy Policji, Służby Celnej i Straży Granicznej prowadzi regularną współpracę z niemieckimi jednostkami policji landów przygranicznych. W jej ramach realizuje szereg zadań i działań. Jednym z nich jest współpraca szkoleniowa m. in. ze Szkołą Policji landu Meklemburgia w Gustrow. Z niemieckimi policjantami spotkał się insp. Jarosław Pasterski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

W dniach 23 - 26.10.2018 w KWP Szczecin swoją praktykę odbywali w ramach szkolenia dowódczego na Akademii Policyjnej w Munster trzej oficerowie policji z landów Meklemburgia Pomorze Przednie oraz Hamburg:

1. Polizeihauptkommissar Michael Steinführer z Polizeipräsidium Neubrandenburg

2. Polizeihauptkommissar Dirk Ohlert z Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

3. Kriminaloberkommissar Marius Plaumann z Landeskriminalamt Hamburg

Niemieccy funkcjonariusze w ramach polsko – niemieckiej współpracy najpierw uczestniczyli w spotkaniu roboczym , które odbyło się w Szkole Policji w Słupsku a następnie przyjechali do Szczecina odbyć praktyczne szkolenie.

Podczas spotkań poruszane były kwestie szkolenia/szkolnictwa Polskiej Policji oraz współpracy międzynarodowej w ramach misji stabilizacyjnych i pokojowych.

Mundurowi mieli możliwość zapoznania się ze strukturą i zadaniami Polskiej Policji oraz specyfiką garnizonu zachodniopomorskiego.

W ramach praktyk niemieccy policjanci spotkali się z dowódcą Oddziału Prewencji Policji oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji.

Goście też mieli możliwość zobaczenia sprzętu i wyposażenia, wykorzystywanego w codziennej służbie przez naszych funkcjonariuszy. Uczestniczyli także w spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Szczecinie.

Spotkania, prezentacje i rozmowy z polskimi policjantami pozwolą studentom Akademii Policyjnej w Munster lepiej poznać naszą formację , jej strukturę i przepisy prawa.

Niewątpliwie zdobyte w tym zakresie doświadczenia wpłyną na jeszcze lepsze możliwości rozwoju współpracy policyjnej między Polską a Niemcami.

 

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie od lat współpracują z niemieckimi policjantami, wymieniając się wzajemnymi doświadczeniami i prowadząc wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa po obu granicach.

Na koniec praktycznego szkolenia był czas na podsumowanie wrażeń i pamiątkowe zdjęcia.

 

mł. insp./ KOR Robert Barański / IK

 

 • Oficerowie niemieckiej Policji z wizytą w KWP w Szczecinie
  Oficerowie niemieckiej Policji z wizytą w KWP w Szczecinie
 • Oficerowie niemieckiej Policji z wizytą w KWP w Szczecinie
  Oficerowie niemieckiej Policji z wizytą w KWP w Szczecinie
 • Oficerowie niemieckiej Policji z wizytą w KWP w Szczecinie
  Oficerowie niemieckiej Policji z wizytą w KWP w Szczecinie
 • Oficerowie niemieckiej Policji z wizytą w KWP w Szczecinie
  Oficerowie niemieckiej Policji z wizytą w KWP w Szczecinie
 • Oficerowie niemieckiej Policji z wizytą w KWP w Szczecinie
  Oficerowie niemieckiej Policji z wizytą w KWP w Szczecinie
 • Oficerowie niemieckiej Policji z wizytą w KWP w Szczecinie
  Oficerowie niemieckiej Policji z wizytą w KWP w Szczecinie