Oddali hołd poległym na służbie - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Oddali hołd poległym na służbie

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, w imieniu wszystkich policjantów i pracowników Policji naszego garnizonu, zapalił znicz pod obeliskiem poświęconym "Pamięci Policjantów ziemi zachodniopomorskiej poległych w służbie społeczeństwu".

Znicz to symbol pamięci o zmarłych. Policjanci i pracownicy Policji pamiętają o tych, którzy oddali swoje życie na służbie.
Reprezentujący całą formację naszego regionu insp. Jacek Cegieła wraz ze swoimi zastępcami z okazji uroczystości Wszystkich Świętych, pod obeliskiem znajdującym się na terenie siedziby KWP w Szczecinie i uczcił pamięć poległych policjantów.

podkom. Mirosława Rudzińska