Aktualności

Międzynarodowy dzień bez przemocy w województwie zachodniopomorskim

Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób, a nawet wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazane jest wsparcie z zewnątrz, które pomoże podjąć działania służące ochronie. Ta pomoc może przyjść ze strony przedstawicieli różnych służb - psychologa, prawnika, policjanta, lekarza, pracownika socjalnego. Czasem aby sprawnie udzielić pomocy potrzebni są oni wszyscy naraz.

Przemoc w rodzinie przejawia się w różnych formach nadużyć oraz w różnych formach skodyfikowanych przestępstw. W systemie zjawiska przemocy wewnątrz rodzinnej możemy wyróżnić przemoc: fizyczną, emocjonalną - psychiczną, seksualną, ekonomiczną oraz izolację społeczną. W odniesieniu do dzieci wyróżnia się również zaniedbania opiekuńcze i wychowawcze rodziców (opiekunów). Wymienione formy przemocy najczęściej występują łącznie i w różnych wariantach. Ofiarami przemocy rodzinnej są osoby reprezentujące różny wiek, płeć, status społeczny i wykształcenie. Najczęściej spotykamy w tej grupie dzieci i kobiety, zdarzają się również ludzie starsi, najrzadziej są to mężczyźni.

Stereotypem problemu nadal jest kobieta, której wstyd oraz wyuczona bezradność często powstrzymują przed szukaniem pomocy. Niestety coraz częściej osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy są osoby nieletnie, które znęcają się w różnej formie nad sobą nawzajem lub niewydolnymi wychowawczo rodzicami. Każdy z tych przypadków jest tragiczny i społecznie nie powinien być akceptowany. Szczególnymi zdarzeniami są sytuacje, w których ofiarą jest osoba małoletnia. Żadna forma przemocy wobec dziecka nie powinna być tolerowana. Osoby pozostające przez długi czas w relacjach, w których dochodzi do przemocy w rodzinie, często zdradzają objawy syndromu wyuczonej bezradności. Polega on na zaakceptowaniu swojego położenia i przyzwyczajeniu się do znoszenia przemocy. Ofiara ma świadomość, że utraciła całkowicie kontrolę nad sytuacją, w której się znalazła i skupia się tylko na tym, aby zminimalizować skutki agresywnego zachowania partnera, rodzica czy rodzeństwa. Jeśli taki stan będzie trwał dłuższy czas to w perspektywie dalszego życia, młody człowiek z dużym prawdopodobieństwem będzie powielał wyuczone schematy zachowań, które nabył w wieku dorastania.

W celu wspierania systemu przeciwdziałania przemocy Policja w województwie zachodniopomorskim, odwiedziła dzisiaj uczniów placówek oświatowych, aby z młodzieżą porozmawiać o tym czym jest przemoc, w jaki sposób powinniśmy się jej przeciwstawiać i jakimi mechanizmami dysponuje Policja w zakresie wsparcia osób, które są dotknięte tym problemem.

 

 

Zobacz też:

http://koszalin.policja.gov.pl/zk/aktual/aktualnosci/13994,SPOTKANIA-PROFILAKTYCZNE-W-RAMACH-MIEDZYNARODOWEGO-DNIA-BEZ-PRZEMOCY.html

http://drawsko.policja.gov.pl/zdr/aktualnosci/aktualnosci/14009,Miedzynarodowy-Dzien-bez-Przemocy.html

http://szczecin.policja.gov.pl/szm/dzialania-policji/aktualnosci/14010,Szkola-bez-przemocy-kazdego-dnia.html

http://swinoujscie.policja.gov.pl/zsw/dzialania-policji/aktualnosci/14042,Miedzynarodowy-Dzien-Bez-Przemocy-w-ramach-akcji-quotKreci-mnie-bezpieczenstwo-p.html

http://drawsko.policja.gov.pl/zdr/aktualnosci/aktualnosci/14049,Dzien-sympatycznych-zachowan.html