Obchody wybuchu II Wojny Światowej w Szczecinie - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Obchody wybuchu II Wojny Światowej w Szczecinie

Dzisiaj na Cmentarzu Centralny w Szczecinie odbyły się uroczystości związane z obchodami wybuchu II Wojny Światowej. W uroczystości udział wziął insp. Jacek Cegieła Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie.

Dzisiaj przypada 78 rocznica wybuchu II Wojny Światowej. W związku z tym na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie przy obelisku "W Hołdzie Bohaterom Września 1939 Rodacy", przedstawiciele władz administracji publicznej, samorządowej oraz przedstawiciele instytucji państwowych oraz inne organizacje składały kwiaty celem uczczenia poległych.

Wśród osób, które upamiętniały ten ważny i trudny moment dla Naszego Kraju w historii, był insp. Jacek Cegiała Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie.

nadkom. Przemysław Kimon