Kręci mnie bezpieczeństwo - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Kręci mnie bezpieczeństwo

Hasło tej kampanii towarzyszyło dzieciom z powiatu łobeskiego podczas spotkania z Policjantami. Przy kolejnej pogadance z młodzieżą gimnazjalną poruszone zostały dodatkowo zagadnienia z cyberprzemocy.

To już tradycja w powiecie łobeskim, że policjantka wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie uczestniczy w festynie z okazji Dnia Dziecka

W ramach tego spotkania z dziećmi i młodzieżą, które w tym roku odbyło się po hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo” prowadzone były liczne działania profilaktyczne mające na celu uświadomienie młodym osobom o zagrożeniach jakie mogą wyniknąć z niebezpiecznych i nieprzemyślanych zachowań.

Prowadzili także konkursy  mające na celu przybliżenie zasad bezpieczeństwa. Rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie na drodze, w podróży na dwóch kółkach, a także zachowaniach podczas spędzania wolnego czasu na dworze.
Wspólne spotkanie z okazji tak ważnego święta przysporzyło wszystkim wiele radości.
    
Policjanci potkali się również z młodzieżą z Reska. Poruszano z młodzieżą tematykę zagrożeń jakie niesie za sobą niewłaściwe korzystanie z internetu czy telefonu komórkowego. Mówiono o ich skutkach i odpowiedzialności prawnej za czyny zabronione popełnione w sieci.

Najważniejszym  zagadnieniem jakie poruszono z gimnazjalistami była szeroko pojęta odpowiedzialność prawna młodych ludzi, a także demoralizacja, którą często spotykamy się wśród nieletnich. Kurator zawodowy omówił także szczegółowo kary jakie może zastosować Sąd Rodzinny wobec nieletniego sprawcy czynu karalnego, a także przybliżył zasady odpowiedzialności za sięganie po używki takie jak alkohol czy papierosy.

asp. Arleta Szwacińska

 

  • 1 Kręci mnie bezpieczeństwo
    1
  • 2 Kręci mnie bezpieczeństwo
    2