Aktualności

Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie - Może i Ty chcesz wstąpić w nasze szeregi?

Dzisiaj na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 31 kandydatów w obecności I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie , zaproszonych gości i swoich bliskich złożyło ślubowanie służenia Ojczyźnie i społeczeństwu.

W dniu 23 maja 2017 r. w policyjne szeregi zachodniopomorskiej Policji przyjętych zostało  kolejnych 31 nowych funkcjonariuszy: 8 kobiet i 23 mężczyzn.

Dzisiaj nowo przyjęci w obecności szefa zachodniopomorskiego garnizonu i  komendantów z rodzimych jednostek wypowiedzieli słowa roty i złożyli ślubowanie, które składają przyjmowani do służby funkcjonariusze.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł. insp. Jarosław Pasterski  w krótkim wystąpieniu jako pierwszy powitał nowo przyjętych, ich najbliższych oraz zaproszonych gości. Podkreślał, że praca jaką wybrali kandydaci jest trudna i odpowiedzialna. Podejmowanie jej trudów będzie nie tylko próbą dla nich samych, ale również dla ich rodzin.

Pogratulował kandydatom i życzył sukcesów i wytrwałości podczas służby.
Nowo przyjęci w pierwszej kolejności odbędą kilkumiesięczne przeszkolenie, aby następnie wesprzeć pracę swoich kolegów w jednostkach Policji:

KWP Szczecin: - 2 osoby,
KMP Szczecin - 4 osoby,
KMP Koszalin - 3 osoby,
KMP Świnoujście - 2 osoby,  
OPP     - 4 osoby,
KPP Choszczno - 1 osoba,
KPP Drawsko Pomorskie - 1 osoba,
KPP Goleniów - 1 osoba,
KPP Gryfino - 2 osoby,
KPP Kamień Pomorski - 1 osoba,
KPP Kołobrzeg - 2 osoby,
KPP Myślibórz - 1 osoba,
KPP Police - 1 osoba,
KPP Stargard - 4 osoby,
KPP Świdwin - 2 osoby,

Po zakończeniu uroczystego apelu był czas na zrobienie pamiątkowych zdjęć. Przypominamy, że trwa rekrutacja do służby w Policji w 2017r. na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Zachodniopomorski garnizon planuje w 2017 roku przyjąć w swoje szeregi 310 nowych funkcjonariuszy. Przyjęcia odbędą się lutym, maju, sierpniu i grudniu br. Oferta skierowana jest do młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wyższym wykształceniem po kierunkach przydatnych w policji ( prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) .

Każdy, kto chce służyć w tej formacji musi spełnić określone wymagania:
      -    obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
* korzystający w pełni z praw publicznych,
* posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
* posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
* dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
* ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z kilku etapów niepunktowanych tj:
       -     złożenia dokumentów,
* sprawdzenia dokumentów,
* komisji lekarskiej,

oraz punktowanych :

* test wiedzy,
* test sprawności fizycznej,
* test psychologiczny,
* rozmowa kwalifikacyjna.

W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji umieszczona jest informacja dotycząca punktowania poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, ile punktów minimum trzeba uzyskać na każdym etapie i jak powstają listy rankingowe. Zawarte tam są również informacje o możliwości zdobycia przez kandydatów dodatkowych preferencyjnych punktów.

Pamiętać należy, że preferowani są kandydaci, którzy mają m.in. tytuł ratownika albo ratownika medycznego. Dodatkowe punkty w rekrutacji dostaną  również osoby, które mają uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa, ratownictwa wodnego, nurkowania czy sportów motorowodnych. Mile widziane jest także prawo jazdy kategorii "A" i "C" oraz znajomość jerzyków obcych.

Po przyjęciu do służby nowo przyjęty funkcjonariusz odbywa 5, 5 miesięczne szkolenie zawodowe podstawowe do jednej z policyjnych szkół. Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej  następuje  oddelegowanie do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji. Czas delegowania wynosi 49 dni ( czyli 37 służb). Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

Następnie policjant trafia do jednostki macierzystej, gdzie będzie pełnił codzienna służbę.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej  zachodniopomorskiej policji http:www.zachodniopomorska.policja.gov.pl lub pod numerem tel. tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47.

Zainteresowanym osobom  życzymy powożenia w rekrutacji.

KGP/ Zespól Prasowy KWP w Szczecinie

 • 1 Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie - Może i Ty chcesz wstąpić w nasze szeregi?
  1
 • 2 Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie - Może i Ty chcesz wstąpić w nasze szeregi?
  2
 • 3 Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie - Może i Ty chcesz wstąpić w nasze szeregi?
  3
 • 4 Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie - Może i Ty chcesz wstąpić w nasze szeregi?
  4
 • 5 Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie - Może i Ty chcesz wstąpić w nasze szeregi?
  5
 • 6 Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie - Może i Ty chcesz wstąpić w nasze szeregi?
  6
 • 7 Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie - Może i Ty chcesz wstąpić w nasze szeregi?
  7
 • 8 Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie - Może i Ty chcesz wstąpić w nasze szeregi?
  8
 • 9 Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie - Może i Ty chcesz wstąpić w nasze szeregi?
  9
 • 10 Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie - Może i Ty chcesz wstąpić w nasze szeregi?
  10
 • 11 Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie - Może i Ty chcesz wstąpić w nasze szeregi?
  11
 • 12 Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie - Może i Ty chcesz wstąpić w nasze szeregi?
  12
 • 13 Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie - Może i Ty chcesz wstąpić w nasze szeregi?
  13
 • 14 Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie - Może i Ty chcesz wstąpić w nasze szeregi?
  14
 • 15 Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie - Może i Ty chcesz wstąpić w nasze szeregi?
  15